Salon luonnonmetsäsäätiö toteuttaa suojelualueiden hankinnan lisäksi myös erilaisia metsäluontoon ja sen suojeluun liittyviä projekteja. Projektien kautta toimintaan osallistuu myös laajempi yleisö.

Yleisö on päässyt mm. etsimään suurimpia puita sekä äänestämään Salon metsäeläintä.

Viimeisimpänä projektina Salon luonnonmetsäsäätiö käynnisti kesällä 2022 Salon luonnonluolien inventoinnin yhdessä Salon seudun luonnonsuojeluyhdistyksen kanssa. Inventoinnin tavoitteena on kartoittaa kaupungin alueella olevat luolat, koota niistä perustiedot sekä erityisesti kerätä luoliin liittyviä kertomuksia ja tarinoita.

Tälle sivulle tulemme keräämään myöhemmin lisää tietoa sekä menneistä että tulevista projekteista.

Kuva: Rauno Tammi – näätä, valokuvakilpailu 2012