Salon Luonnonmetsäsäätiö suoritti vuosien 2022 ja 2023 aikana Salon alueella olevien luonnonluolien inventoinnin. Työn yhteydessä tarkastettiin ja kuvattiin kaupungin alueelta yhteensä 26 kohdetta. Luolat paikallistettiin yleisökysekyselyn, kartta-analyysin ja paikallistuntemuksen perusteella.

Luolalta vaadittiin, yleisten standardien mukaisesti, että se oli vähintään 2-3 metriä syvä ja leveä ja että sinne pääsi sisälle ainakin istumaan. Myös suuret kalliolipat, syvyydeltään ainakin viisi metriä, otettiin mukaan, samoin massiiviset kalliolohkareet, jos niihin liittyi kivenalusluolia.

Huomattava osa luolista oli Salolle leimallisilla kalliojyrkänteillä, joko jyrkänteen rinteellä tai sen juurella. Luonteeltaan luolat olivat jyrkänteiden murrosluolia tai lohkareluolia sekä erilaisia kivenalusluolia. Lisäksi joukossa oli useita kalliolippoja.

Tällä sivulla esitellään inventoidut kohteet luola kerrallaan. Esittelykuvat voi klikata auki isommiksi. Esittelyt kirjoitti Juhani Karhumäki ja luolat kuvasi Jarmo Markkanen.

Hankkeen yhteistyökumppanina oli Salon seudun luonnonsuojeluyhdistys ry. Hankkeen tukijoina olivat Juha Punta – säätiö, Salon kaupunki, Suur-Salon Osuuskauppa ja Lounaismaan Osuuspankki.

Särkisalo, Ulkoluoto, Vårdkasbergetin luolat

Salon ehkä tunnetuin ja edustavin luola sijaitsee Särkisalon Ulkoluodossa. Kyseessä on laaja luolasto, joka on osin murrosluola, osin lohkareluolasto. Syvimmillään luolat ovat yli 10 metrin syviä. Luolasto avautuu lounaaseen.

Salo, Tampaltanmäen rosvoluola

Rosvoluola on korkealla mäen päällä oleva laaja murrosluolasto. Alueella on useita syviä onkaloita, parhaimmillaan yli 10 metriä syviä ja leveitä. Luolasto avautuu pohjoiseen. Suurimman tilan korkeus on lähes metri. Tarinoiden mukaan luola oli aikoinaan pirtun salakuljettajien turvapaikka – luolaltahan on suora näkymä Halikonlahden vesiväylälle.

Salo, Ilmusmäki

Ilmusmäen päällä lähellä upeaa muinaishautaa on pohjoiseen avautuva murrosluolasto. Luola on 5-7 metriä korkean kalliojyrkänteen alla. Luolan keskuskellari on 3-5 metriä suuntaansa ja korkeudeltaan lähes kolme metriä. Keskuskellarista lähtee kapeita jopa 10 metriä pitkiä onkaloita. Rinteen alueella on useita parin metrin luolia, mm. noin kahdeksan metriä pitkiä kivenalusluolia.

Salo, Toravuori

Aivan Tammisaarentien varressa olevalla jyrkänteellä on useita kymmeniä metrejä pitkä kallioruhje. Ruhjeissa on pari luolaksi luokiteltavaa parin metrin syvyistä onkaloa.

Halikko, Kärävuori

Aivan Halikon keskustassa on yksi Salon upeimmista kalliojyrkänteistä putoavista lohkareistaan tunnettu Kärävuori. Jyrkänteen ehkä merkittävin luola on rinteen yläosassa oleva nk. Sika-Kyöstin piilopaikka. Se on vain runsaan metrin syvyinen ja muutaman metrin levyinen. Sika-Kyöstin lisäksi koloa on asuttanut myös huuhkaja.

Kisko, Äijämäki

Tällä vanhalla muuttohaukan pesimämäellä on neljä metriä syvä ja 2-3 metriä leveä rinneluola. Paikalla on myös joitakin pienempiä halkeamia ja lisäksi 2-3 -metrinen kivenalusluola.

Perniö, Torkkila, Rajamäki

Rajamäen jyrkänteen alaosassa on tyypillinen kallioluola. Se on syvyydeltään ja korkeudeltaan kolmemetrinen ja leveydeltään yli viisi metriä. Luolan pohja ja edusta on kivikkoinen.

Pertteli, Juvankoski, Haukkakorvenmäki

Perttelin Pernjärven suohon rajoittuvan mäen etelälaidalla on laaja lippaluola. Luolan syvyys on 2,5 metriä, korkeus 2 metriä ja leveys 10 metriä. Lähistöllä on myös matalampia lippoja, joiden alla on usein mäyrän kaivantoja.

Salo, Kärkkä, Kirjolanmäki

Mäen länsilaidalla on kallionalusluola, mitoiltaan joka suuntaan noin kaksi metriä. Lähellä sijaitsee toinen hieman pienempi luola.

Perniö, Pirttimäki

Pirttimäellä sijaitsee yksi Salon upeimpia jyrkänne/lohkareluolia. Sen ydin on 7 x 10 -metrinen huone, jonka kattona on isoja kivenlohkareita. Korkeutta huoneella on 7-8 metriä. Jyrkänteen juurella on myös ahtaita lähes 10 metriä syviä onkaloita.

Pertteli, Romsila, Varkaankellari

Varkaankellarinmäen yläosassa länteen aukeava lohkareluola on myös yksi komeimmista luolista Salon seudulla. Lohkareikossa on yhteensä yli 20 metriä onkaloita, jotka ovat osin molemmista päistään avoimia. Hieman sivummalla on myös 2-3 -metrinen avoluola, jonne aikuinen mahtuu hyvin seisomaan. Tarinan mukaan luolassa on asustanut kolme ryöväriä, jotka kaappasivat lähitalon piian luolaansa useaksi vuodeksi.

Salo, Pettilä, Katinkallio

Katinkallion pohjoispuolella lähellä huippua on komea lohkareluolasto. Suurin kivenalusluola on korkeudeltaan 5-6 metriä ja siellä on 1-2 metriä korkea kamari. Vieressä on toinen matalampi lähes yhtä laaja luola. Murroksen reunassa on lisäksi yli viisimetrinen noin metrinsyvyinen kalliolippa.

Kisko, Kärkelä, Tornimäki

Mäen päällä sijaitsee näyttävä siirtolohkareista muodostuva kivikko, joka kätkee sisäänsä useita kivenalusluolia. Lohkareista useat ovat 5-7 metriä korkeita. Luolia on yhteensä puolentusinaa. Suurin niistä on 4x 4 metriä ja korkeudeltaan 0,7 metriä. Syvin luola on 5 metriä. Osa luolista on umpiperiä, osa molemmista päistään avoimia.

Kisko, Kirkkomäki

Kirkkomäen kalliosta lohjenneet suuret kalliopaadet muodostavat kiintoisan luolaston. Kivipaadet ovat 6-7 metriä korkeita. Kivien väliin jää syviä halkeamia ja alle 5-6 metriä syvä ja kaksi metriä korkea luola.

Perniö, Ervasto, Hohtokellari

Pieni Hohtokellari on hyvin piilossa matalan kallion kupeessa. Luola on 5-6 metriä syvä, kaksi metriä leveä 1,5 metriä korkea. Se on molemmista päistään avoin ja täten sisältä valoisa. Luolaan voi helposti astua sisälle.

Perniö, Kärmejärvi

Kärmejärven pohjoispuolella matalan kallion kupeessa on peruskarttaankin merkitty erillinen luola. Se on louhikossa suuren kiven alla. Syvyydeltään luola on 5-6 metriä, leveydeltään 2-3 metriä ja korkeudeltaan 1,5 metriä. Toisesta päästään luola on avoin, joten sinne sopii hyvin astua sisälle.

Muurla, Ristinummi, Raudanmäki

Raudanmäen päällä luoteisreunassa on komea kivikko. Suurimmat lohkareet ovat omakotitalon kokoisia ja näiden takana on laajalti kivikkoa. Upeimpana luolana on 3×4 -metrinen lähes 1,5 metriä korkea sali, joka on kokonaissyvyydeltään 5-6 metriä. Paikalla on myös toinen 3×5 -metrinen kivenalusluola. Lisäksi louhikossa on useita pienempiä luolia ja 6-7 -metrinen ja 3 metriä syvä halkeama.

Perniö, Noitakirkonmäki

Mäen itäreunalla on muutama kalliosta irronnut massiivinen kivipaasi. Suurin näistä on korkeudeltaan noin 10 metriä ja leveydeltään 5-7 metriä. Varsinaisia lohkareluolia alueelta ei ole löytynyt, mutta yli kaksimetrisiä kivenalusluolia on paasien lähellä.

Pertteli, Mustalampi

Mustalammen lounaispuolella tavallisessa männikössä on useasta lohkareesta koostuva kivikko. Suurimman kivilohkareen alla on 5×3 -metrinen kivenalusluola.

Muurla, Ripusmäki

Entinen muuttohaukan pesäpaikka Ripusmäki on yksi Salon komeimmista jyrkänteistä. Jyrkänteen laidalla on noin 10 metriä pitkä, kolme metriä syvä sekä pari metriä korkea kalliolippa. Alla olevassa louhikossa on noin nelimetrinen molemmista päistään avoin kivenalusluola.

Strömma, Taka- ja Etu-Lapin kalliot

Taka- ja Etu-Lapin komeat kalliot ovat laajalti isojen siirtolohkareiden täplittämiä. Näistä 5-6 pitää allaan 4-5 -metrisiä kivenalusluolia, joista osa on ihmisen sisälläistuttavia, osa on matalampia.

Salo, Fulkkila, Haukkamäki

Salon upea Fulkkilan Haukkamäki on nimensä mukaisesti on entinen muuttohaukan pesäjyrkänne. Jyrkänteen korkeus on lähes 30 metriä. Sen alla on 10 metriä korkea, 5-7 metriä syvä kymmenien metrien pituinen kalliolippa. Alla laajassa louhikossa on useita kivenalusluolia, pisin on parikymmentä metriä pitkä. Rinteellä on muutama nelimetrinen ihmisenistuttava luola, joista toisessa on asustanut aikaisemmin huuhkaja.

Muurla, Kaukelmaa, Haukkamäki

Kaukelmaassa sijaitsee Salon toinen upeimmista muuttohaukan entisistä pesärinteistä. Jyrkänteellä on massiivisia lippoja, mutta ei varsinaisia luolia. Suurin lippa on 6-7 metriä syvä, 10 metriä korkea ja parikymmentä metriä leveä. Kauempana on toinen matalampi lippa, joka on puoli metriä korkea, pari metriä syvä 10 metriä pitkä.

Perniö, Mustamäki

Sormijärven suon reunassa metsän puolella on pohjaltaan pimeä kasvuton syvä lippa. Syvyydeltään ja korkeudeltaan lippa on 6-7 metriä, leveydeltään parikymmentä metriä. Se avautuu etelään, mutta on kovin pimeä, koska se on tiiviin metsän ympäröimä.

Suomusjärvi, Laidike, Puiretinmäki

Mäen länsireunalla komean jyrkänteen alla on lähes 50 metriä leveä lippa, joka on syvyydeltään paikoin 5-6 -metrinen.

Halikko, Meisala, Haukkamäki

Säätiön suojelualueella Haukkamäen pohjoispuolella, jyrkänteen alla, on komea lippa. Leveydeltään se on noin 50 metriä ja syvyyttä lipalla on 5-6 metriä. Lippaluola on alustaltaan kasvuton. Rinteellä on myös vähän edempänä ja ylempänä pieniä murroshyllyjä/luolia.

Halikko, Myllyperä

Ryssänristinmäellä, kallion alla on 2-5 metriä syvä ja noin 20 metriä leveä lippa. Tämän lipan alla on aikoinaan pesinyt huuhkaja.