Salon Luonnonmetsäsäätiöllä on suojelualueita, jotka sijoittuvat eri puolille Saloa ja edustavat paikallista metsäluontoa monipuolisesti. Suojelualueita on tällä hetkellä kymmenisen kappaletta ja niiden yhteispinta-ala on n. 41 ha.

Säätiö hankkii suojelualueita lahjoitusvaroin ja kiinteistölahjoituksina.

Omien suojelualueiden lisäksi säätiö on edesauttanut Metso-kohteiden suojelua ja osallistunut niiden inventointiin asiantuntijana, esimerkiksi Kosken kartanon suojeluhankkeessa n. 100 hehtaaria ja muualle lähes 60 hehtaaria.