Säätiö suojelee metsäluontoa ostamalla lahjoituksilla kerätyin varoin metsäluonnon kohteita ja rauhoittamalla ne luonnonsuojelulain nojalla.

Lisätietoja lahjoitettujen varojen käytöstä löydät rahankeräysluvan tiedoista sekä säätiön säännöistä.

Yhteystiedot:
Juhani Karhumäki
puh. 040 589 6305, karhumak@utu.fi

Rahankeräysluvan tiedot

Hakijan toiminnan tarkoitus:
Säätiön tavoitteena on suojella Salon metsäluontoa kulttuuriperintönä tuleville sukupolville ja turvata alkuperäisen metsän monimuotoisuuden säilyminen.

Rahankeräyslupa myönnetty 25.5.2022:
Salon Luonnonmetsäsäätiö sr (2322460-5)
RA/2022/832

Kerättyjen varojen käyttötarkoitus:
Kertyvät varat käytetään säätiön sääntöjen mukaisesti luonnonoloiltaan arvokkaiden metsäluonnonkohteiden ostamiseen ja rauhoittamiseen luonnonsuojelulain nojalla. Varoilla voidaan kattaa suojelun kannalta välttämättömiä hallintokuluja, kuten kauppakirjojen laatimiskuluja, varainsiirtoveroja tai lohkomis- ja lainhuutokuluja.