Suntuubi-palvelussa käytetään evästeitä. Palvelua käyttämällä hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää. OK

KANSALAISTEN RAHALAHJOITUS LUONNONSUOJELUALUEEN HANKINTAAN

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen kutsui tammikuussa 2016 kokoon laajan joukon metsäsektorin sidosryhmiä keskustelemaan metsien käytön kestävyydestä tilanteessa, jossa luonnonsuojelun rahoitusta on vähennetty ja toisaalta hakkuita halutaan lisätä kasvavan biotalouden tarpeita ajatellen. Tässä nk. pyöreän pöydän prosessissa on haettu yhteistä näkemystä, uusia keinoja ja tekoja, joilla voidaan turvata metsäluonnon monimuotoisuutta. Yhtenä ideana esitettiin kampanjaa, jossa Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlan kunniaksi maanomistaja voi lahjana Suomelle perustaa maalleen suojelualueen. Suomi 100 – juhlakampanjan toteuttamisesta on sovittu pyöreän pöydän yhteydessä yhteistyössä valtion toimijoiden, yksityisten tahojen sekä järjestöjen kesken. Kampanjaidea esiteltiin myös Biotalous ja puhtaat ratkaisut –ministerityöryhmässä syyskuussa 2016.

Prosessin aikana käydyissä keskusteluissa pidettiin tärkeänä saada kaikki kiinnostuneet tahot mukaan kampanjaan, eli kampanjaan tarvitaan osallistumiskanava metsää omistamattomille henkilöille ja organisaatioille. Metsiä suojelutarkoituksiin hankkivat säätiöt koettiin hyväksi tavaksi järjestää lahjoitusmahdollisuus. Todettiin kuitenkin, että valtio ei ole tässä keskeisessä roolissa, vaan toimijoiden pitää ottaa säätiömahdollisuuden järjestämisestä vastuu. Paras ratkaisu Suomi 100 -kampanjan yhteydessä olisi käyttää olemassa olevia säätiöitä. Suojelualueiden ostaminen kuuluu useamman säätiön toimintaan. Päätettiin koota lista mahdollisista säätiöistä kampanjaa varten. Tällöin lahjoittaja voisi itse valita sopivan säätiön.

Ajatuksena on, että suojelukampanjan nettisivustoilla voitaisiin kertoa mahdollisuudesta rahalahjaan ja että lista mahdollisista säätiöistä löytyisi myös sieltä. Pyöreän pöydän kokouksia valmistelevassa pienryhmässä todettiin myös tarve laatia yhteiset pelisäännöt rahalahjoituksen käytölle. Jotta lista säätiöistä voidaan laittaa suojelukampanjan sivustoille, säätiön tulee ilmoittaa hyväksyvänsä nämä pelisäännöt. Läpinäkyvyyden vuoksi kampanjan pelisäännöt olisi hyvä laittaa näkyviin myös säätiöiden omille sivuille.

Kampanjaan mukaan lähtevät säätiöt sitoutuvat seuraaviin ehtoihin:

 1. Säätiö sitoutuu käyttämään kampanjan aikana saadut rahalahjoitukset luonnonsuojelualueeksi tarkoitetun metsä- tai muun luontoalueen ostoon, josta perustetaan pysyvä yksityinen suojelualue ELY-keskuksen päätöksellä.

 2. Säätiö pitää tätä kampanjaa varten kirjanpitoa / erillistä tiliä lahjoitetuista rahoista ja raportoi vuoden 2017 lopussa kampanjassa kerätystä summasta sekä kampanjan aikaan 2 kertaa, (toukokuun lopussa ja syyskuun lopussa, jotta kaikki säätiöt raportoivat yhtä aikaa).

 3. Hallintokulut saavat olla enintään 10 % kerätystä rahasummasta

 4. Varoja ei saa käyttää muuhun tarkoitukseen

 5. Säätiö on vastuussa rahalahjoituksista ja niiden käytöstä oikeaan tarkoitukseen sekä tiedottaa alueen hankinnasta kaupanteon jälkeen.

 6. Säätiö voi lisätä omia varojaan kampanjan lahjoitussummaan ja hankkia suojelualueen vuoden 2018 aikana omalta toiminta-alueeltaan.

 7. Jos rahalahjoitusten määrä jää pieneksi, tulee eri säätiöiden keräämät summat yhdistää ja hankkia niillä yhteinen suojelualue. Jos rahamäärä jää sitenkin mitättömäksi, varat tulee ohjata osarahoitukseksi osana sopivaa suojelualuehankintaa, jonka joku mukana olevista tahoista muuten vuoden 2018 aikana suorittaa. Säätiöt sopivat asiasta keskenään.

Lisäksi on huomioitava seuraavat asiat:

 • jos rahankeruu jatkuu vuoden 2017 loppuun asti, kauppa ja ELY-keskuksen päätös rauhoittamisesta voidaan tehdä vuoden 2018 aikana

 • Luontolahjani satavuotiaalle kampanjan koko tiedotuksesta vastaa ministeriöt, säätiö antaa luvan laittaa tietonsa näkyviin nettisivulle ja muuhun mahdolliseen tiedotukseen

 • säätiö voi omilla sivuillaan tai muussa markkinoinnissaan käyttää viitteenä Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjaa (esim. linkki nettisivuille).

 • Säätiö voi tiedottaa rahankeruutoimintansa esim. oman 100-keräyskampanjansa yhteydessä olevansa mukana tai osana Luontolahjani satavuotiaalle –kampanjaa.

©2018 salonluonnonmetsäsäätiö - suntuubi.com